Free Shipping on ALL ORDERS - Same day shipping on orders in by 3pm EST!
Narciso Rodriguez For Her EDP 3.4 oz
Narciso Rodriguez For Her EDP 3.4 oz

Narciso Rodriguez For Her EDP 3.4 oz

Part Number:678
Your Price: $75.00
Retail Price:$110.00
You Save:$35.00(32%)
Not for Sale.

Narciso Rodriguez For Her EDP là s?n ph?m d?u tay c?a nhà Narciso Rodriguez – Ngu?i M? g?c Cuba, khi ông tung ra th? tru?ng M?, s?n ph?m có mùi huong ng?t ngào hi?n d?i và d?y cá tính này dã ngay l?p t?c tr? thành Top hit và du?c san dón ráo ri?t t?i x? s? c? hoa. Chai nu?c hoa mang huong thom quy?n ru, r?t phù h?p v?i s? tr? trung, nang d?ng cung nhu cá tính c?a ph? n? ngày nay.

Thông tin s?n ph?m

Thuong hi?u: Nu?c hoa Narciso Rodriguez

N?ng d?: Eau De Perfume (EDP)

Lo?i nu?c hoa dành cho n?

Mùi huong d?c trung:

Huong d?u: hoa h?ng, qu? dào

Huong gi?a: x? huong, h? phách

Huong cu?i: g? dàn huong, ho?c huong

Nhóm huong: Floral Woody Musk

Phong cách: Tr? trung, nang d?ng, cá tính

Dung tích: 100ml

Ngu?i sáng l?p: Christine Nagel, Francis Kurkdjian

Nam phát hành: 2006

Xu?t x?: M?