Free Shipping on ALL ORDERS - Same day shipping on orders in by 3pm EST!
Lancome Tresor In Love EDP 2.5 oz
Lancome Tresor In Love EDP 2.5 oz

Lancome Tresor In Love EDP 2.5 oz

Part Number:348
Your Price: $0.00

Trésor In Love

Nhãn hi?u : Lancôme

Gi?i tính : N?

N?ng d? : Eau de Parfum

Phát hành : 2010

Nhà pha ch? : Dominique Ropion, Veronique Nyberg

Nhóm huong : Huong Hoa c? Trái cây - Floral Fruity

Phong cách : N? tính, lôi cu?n, h?p d?n

Xu?t x? : Pháp

Huong d?c trung 
Huong d?u: Cam Bergamot, H?ng tiêu, Qu? lê, Trái xuân dào.
Huong gi?a: Hoa nhài, Hoa h?ng Taif, Hoa tím, Qu? dào.
Huong cu?i: X? huong, G? tuy?t tùng Virginia.

Tháng 03 nam 2010 Lancôme dã tung ra th? tru?ng m?t mùi huong m?i Trésor in Love d? b?t d?u câu chuy?n m?i, câu chuy?n tình yêu c?a nh?ng tâm h?n lãng m?n. V?i huong thom nh? nhàng, s?n ph?m nu?c hoa m?i này th? hi?n c?m giác c?a ngu?i ph? n? dang yêu và s?ng h?t mình cho tình yêu. S?c lôi cu?n c?a Tresor in Love ?n ch?a trong thành ph?n huong li?u v?i s? hòa quy?n hoàn h?o c?a trái cây và hoa c? trên n?n huong g? tuy?t tùng tr?m l?ng.

 

Tresor In Love khoi d?y huong v? trái cây cang m?ng ng?t ng?t c?a qu? xuân dào, dào và qu? lê chua. Huong hoa h?ng d?u êm gi? cho ch?t v? trái cây tuoi mát v?n nguyên trong su?t th?i gian nu?c hoa bay hoi. M?t chút x? huong làm di?m nh?n b?t ng? d?n d?t ta say sua trong v? dào mê ho?c. Tresor In Love m?m m?i, n? tính, d? ch?u mà không quá ng?t.

 

Thi?t k? c?a dòng nu?c hoa này g?i v? lôi cu?n ngay t? cái nhìn d?u tiên b?i s? chuy?n màu tinh t? t? gam màu h?ng ph?n sang h?ng nh?t. Ki?u dáng chai ?n tu?ng v?i nh?ng du?ng cong m?m m?i, n? tính. Ð?c bi?t trên c? chai có m?t bông h?ng b?ng satin màu den tang thêm s? quy?n ru tôn vinh v? d?p thanh l?ch và sang tr?ng tuy?t v?i, làm cho m?i chai nu?c hoa Trésor in Love tr? thành duy nh?t.